SMS Register WordPress dodatak

Ovaj dodatak je namenjen naplati registracije na WordPress sajtovima. Kada je dodatak instaliran i aktivan, posetioci vašeg sajta koji žele da se registruju, moraju da pošalju poruku prema prikazanim uputstvima, i da u odgovarajuće polje unesu kod koji dobiju u povratnoj SMS poruci. SMS Register automatski na registracionu formu dodaje polje za unos registracionog koda. […]

Detaljnije »

SMS Read More WordPress Dodatak

Ovim dodatkom možete monetizovati sadržaj vašeg bloga koristeći Fortumo SMS servise. Možete sakriti sadržaj vaše strane ili članka. Umesto teksta koji ste sakrili, vašim posetiocima je prikazana poruka o tome šta trebaju da urade da bi videli skriveni sadržaj (to jest, prikazuje im se uputstvo za slanje poruke). Da bi ovaj dodatak radio, morate imati […]

Detaljnije »

ZFor

ZFor je Joomla komponenta koja služi za korišćenje i upravljanje Fortumo SMS servisima. Sadrži i Arhivu u kojoj možete videti poruke koje su do sada poslate na vaš servis, zajedno sa brojevima telefona, vremenom slanja, cenom itd. Komponenta je jednostavna za korišćenje: kreirajte SMS servis u Fortumu (ovde možete pronaći uputstva kako to da uradite), […]

Detaljnije »